Rättvisa villkor för bärföretagare

Skriftlig fråga 2005/06:1948 av Hellquist, Solveig (fp)

Hellquist, Solveig (fp)

den 25 juli

Fråga 2005/06:1948 av Solveig Hellquist (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Rättvisa villkor för bärföretagare

Svenska bärföretagare har på uppmaning av Finansdepartementet nu tvingats anlita utländska bemanningsföretag för att köpa bär av de utländska bärplockarna i Sverige. Finansministerns politiska tjänstemän rekommenderar svenska bärföretag att starta dotterbolag utomlands för att inte drabbas av Nuders egen skattelagstiftning.

Folkpartiet har hela året krävt att bärföretagarna inte ska belastas med arbetsgivaravgifter vid köp av vildväxande bär, åtminstone som dispens för att rädda årets bärsäsong.

Folkpartiet kräver en ny skattelagstiftning med ikraftträdande senast den 1 juli 2007. Den som plockar och säljer vildväxande bär ska inte betraktas som anställd. Det skattefria beloppet måste höjas. Lagen ska befrias från dagens diskriminerande särbehandling @ samma regler ska gälla för såväl svenska som utländska bärplockare.

Min fråga till finansministern är vilka åtgärder han är beredd att vidta för att skattelagstiftningen ska skrivas om så att svensk bärnäring får långsiktiga och rättvisa villkor.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-07-25 Besvarad: 2006-08-09 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-08)