Rättvis trafikförsäkring

Skriftlig fråga 2006/07:1512 av Larsson, Lars Mejern (s)

Larsson, Lars Mejern (s)

den 2 augusti

Fråga

2006/07:1512 Rättvis trafikförsäkring

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Trafikskadenämndens uppgift är att ge försäkringsbolagen förslag på ersättningens storlek, särskilt i sådana fall som medför invaliditet eller som har lett till dödsfall. Grundprincipen för Trafikskadenämndens bedömning är att den som skadas ska ha samma ekonomiska läge som om skadan inte hade inträffat. Att bedöma framtida inkomstbortfall för vuxna som har skadat sig i trafiken är sannolikt svårt; dock blir det mycket mer komplicerat om det gäller barn, speciellt väldigt unga barn.

Caterina Franceschi vid Handelshögskolan i Göteborg har gjort en studie av ett stort antal ersättningsfall. Enligt denna studie ligger inte bara barnets individuella förutsättningar, vilja och förmåga att välja yrke i vuxen ålder till grund för Trafikskadenämndens beräkning av framtida inkomstbortfall. När Trafikskadenämndens utredning saknar tillräckligt med underlag kan barnets familjeförhållanden spela en avgörande roll för nämndens beräkning. Vid ett antal ärenden har framtida inkomstbortfall beräknas utifrån föräldrarnas utbildningsnivå.

Principen om likhet inför lagen är djupt rotad i Sverige, både i det allmänna medvetandet och i lagstiftningens grundprinciper. Om inte trafikskador ersätts lika oberoende av barnens familjeförhållanden sätts denna princip ur spel.

Vilka initiativ avser statsrådet att vidta för att likhetsprincipen ska gälla även vid Trafikskadenämndens bedömningar av barns framtida inkomstbortfall?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-08-02 Besvarad: 2007-08-15 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-15)