Rättvis postservice

Skriftlig fråga 2018/19:522 av Linus Sköld (S)

Linus Sköld (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Hela landet ska inte bara leva, hela landet ska också växa. Ska detta vara möjligt måste invånarna i glesbygden ha tillgång till samma samhällsservice som invånarna i mer tätt befolkade områden.

Samtidigt kan vi i Piteå-Tidningen den 18–20 februari läsa en artikelserie om postutdelningen i vissa delar av Arjeplogs kommun. 112 hushåll i södra Arjeplogs kommun ska börja få sin post utdelad tre dagar i veckan i stället för fem, och invånarna i byn Bellonäs måste antingen flytta sina postlådor så att de hamnar i ”brevbärarens färdväg”, 8 km bort, eller välja att skaffa en postbox i tätorten, 43 km bort.

Problemet som uppstår då är att de invånare som valt att bosätta sig glest får försämrad samhällsservice medan servicenivån i mer tätt befolkade områden inte förändras. Detta är allt annat än rättvist och kan svårligen sägas bidra till att hela landet ska växa.

Postnord, som sköter postutdelningen i området, hänvisar till att de följer de föreskrifter som finns.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur avser statsrådet att agera för att postservicen ska fungera rättvist i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-04-10 Överlämnad: 2019-04-10 Anmäld: 2019-04-11 Svarsdatum: 2019-04-17 Sista svarsdatum: 2019-04-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga