Rättvis fördelning av infrastrukturanslag

Skriftlig fråga 2013/14:428 av Åsling, Per (C)

Åsling, Per (C)

den 14 februari

Fråga

2013/14:428 Rättvis fördelning av infrastrukturanslag

av Per Åsling (C)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Jämtlands län, och dess betydelsefulla basnäringar i form av jord, skog och besöksnäringen, riskerar att missgynnas i fördelningen av infrastrukturpengar. De siffror som Trafikverket presenterat belägger det.

Ett tydligt exempel är fördelningen av regionala anslag till Blekinge län kontra Jämtlands län. I nuvarande plan erhåller Blekinge 487 miljoner och Jämtland 477 miljoner. Blekinge erhåller något högre på grund av något större befolkning. Blekinge län har 165 mil länsvägar, och Jämtlands län har 604 mil. Den totala vägbelastningen i Blekinge är 780 miljoner fordonskilometer medan Jämtlands län har 1 125 miljoner fordonskilometer.

Jämtlands län är det län som har störst andel grusvägar. På dessa är underhållet sedan många år mycket eftersatt. Den så kallade infrastrukturskulden är därför stor. Därför behövs särskilda åtgärder i form av ett grusvägspaket.

Ett fungerande transportsystem är en grundbult för att bedriva företagsverksamhet på landsbygden. Besöksnäringen omsätter varje år ca 200 miljarder kronor och sysselsätter i storleksordningen 150 000 människor i hela landet. Härjedalen och Åre i Jämtlands län är exempel på kommuner där det är problematiskt när infrastrukturen anpassas för medelbelastning över året. Detta eftersom en stor andel av besökarna kommer under exempelvis sportlovs- och påsklovsveckorna. Klarar inte destinationerna i Härjedalen och Åre av att erbjuda sina besökare smidiga och säkra transporter riskerar resmålet att förlora i konkurrenskraft gentemot exempelvis alpländerna.

Därför vill jag fråga Catharina Elmsäter-Svärd:

Hur ska infrastrukturministern göra för att skapa rättvis fördelning av infrastrukturpengar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-14 Anmäld: 2014-02-17 Besvarad: 2014-02-26 Svar anmält: 2014-02-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-26)