Rättvis behandling av Universeum och andra kunskapscentrum

Skriftlig fråga 2019/20:58 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I centrala Göteborg ligger Universeum, Nordens största science center med runt en halv miljon besökare varje år. Den sju våningar höga byggnaden rymmer fakta och häftiga upplevelser om allt mellan universums yttersta gräns och jordskorpan. Man kan kliva in i en rymdstation, se hajar i jätteakvarier och lära sig om deras värld, gå på safari samt förstå hur viktiga tropiska regnskogar är för klimatet. Universeum erbjuder pedagogiska program med skolbesök och lärarfortbildningar med fokus på lustfullt lärande.

Universeum har utställningsmiljöer som går att jämställa med dagens museer, vilka bidrar till folkbildning och utbildning. Skillnaden är att Universeums besökare behöver betala 25 procent i moms, medan andra museer och kulturella verksamheter betalar 6 procent i skatt. Det är självklart helt orättvist.

Men det handlar inte bara om Universeum. Det finns med Universeum inräknat 20 science center i Sverige. Alla svenska science center borde såklart behandlas på samma sätt när det gäller moms på entréavgifter. I dag är så inte fallet, då samtliga tre momssatser (0, 6 och 25 procent) tillämpas på svenska science center.

Många science center har kompletterande områden såsom digital visualisering och djurparksmiljöer med regnskog och vilda djur för att sätta frågorna om naturvetenskap, teknik och matematik i ett konkret och tydligt sammanhang.

När vetenskapliga begrepp och kunskapsområden sätts i ett större sammanhang av utbildade pedagoger samtidigt som människor själva får känna på, bygga och praktisera vetenskap skapas möjligheter till en djupare förståelse, mer kunskap och motivation att fortsätta att vara nyfiken.

Att ge svenska science center likvärdiga förutsättningar att bedriva denna verksamhet som museer innebär en momssats på 6 procent på entréavgiften. Genom en sänkt moms kommer fler unga som inte kommer från välbeställda hem att ha möjlighet att besöka Universeum.

Mot bakgrund av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att utreda momsreglerna för science center och museer i syfte att ge dem enhetliga villkor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Överlämnad: 2019-09-26 Anmäld: 2019-09-27 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga