rättssäkerheten

Skriftlig fråga 1999/2000:1371 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 29 augusti

Fråga 1999/2000:1371

av Åsa Torstensson (c) till justitieminister Laila Freivalds om rättssäkerheten

Domstolsverkets ledning bekräftar att den pågående översynen kommer att få effekter för de domstolar som har en eller två domare.

Rättsväsendets uppdragsgivare är landets medborgare. Därför finns befogade krav på domstolsväsendet att detta är organiserat så att det kan avgöra mål rättsenligt, snabbt och vara lättillgängligt för medborgarna. Bättre lokal- och personkännedom hos domare och nämndemän, snabbare handläggning, kortare resor för vittnen och värdet av en arbetsmarknad för juridiskt kvalificerade runtom i landet är alla argument som bör vara utgångspunkten för reformer av domstolsorganisationen. Detta talar för att dagens geografiska struktur ska bevaras.

Justitieutskottet har tidigare betonat vikten av att större förändring av domstolsorganisationen får en bred politisk förankring. Centerpartiet har varit drivande i denna fråga och har föreslagit i konsekvens härmed att varje förändring av domstolsorganisationen ska föregås av ett riksdagsbeslut. Centerpartiet anser att det är otillräckligt att riksdagen bara blir informerad om pågående och planerade reformer av regeringen. Riksdagen måste kunna påverka och ha inflytande över reformarbetet, inte minst för att kunna stå till svars inför sin uppdragsgivare, det svenska folket.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitieministern följande:

Är justitieministern beredd att ta initiativ för att öka riksdagens möjligheter att påverka det reformarbete som i dag pågår inom domstolsväsendet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarad: 2000-09-07 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-07)