rättssäkerheten för de mest utsatta grupperna i samhället

Skriftlig fråga 1998/99:885 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1998/99:885 av Sonja Fransson (s) till socialministern om rättssäkerheten för de mest utsatta grupperna i samhället

den 6 september

 

Rättssociologiska avdelningen vid Lunds universitet har för Socialstyrelsen gjort en undersökning av vilka konsekvenserna den nya socialtjänstlagen medfört. De kan konstatera att rättsskyddet för de mest utsatta grupperna i samhället kraftigt har försvagats i samband med att överklagningsrätten minskat för den enskilde. Detta har också handikapprörelsen framfört vid flera tillfällen. De beslut som inte längre kan överklagas med förvaltningsbesvär är bl.a.: missbrukarvård, avlösning i hemmet, stöd till funktionshindrade, hemutrustning, rätt till psykoterapi m.m.

Trots kommunalt självstyre är det rimligt att den enskilde har rätt att ifrågasätta riktigheten i de beslut som fattas i kommunen. Detta för en tryggad rättssäkerhet.

Trots goda intentioner visar undersökningen på brister i detta avseende.

Min fråga är därför:

 

Avser ministern verka för att rättssäkerheten tryggas för de mest utsatta grupperna i samhället?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-09-06 Besvarad: 1999-09-13 Anmäld: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga