Rättssäkerhet vid trängselskatt

Skriftlig fråga 2005/06:1058 av Nylander, Christer (fp)

Nylander, Christer (fp)

den 20 februari

Fråga 2005/06:1058 av Christer Nylander (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Rättssäkerhet vid trängselskatt

Det har vid flera tillfällen uppmärksammats att fordon registrerats för passering genom de tullstationer som upprättats i samband med försöket med trängselavgift i Stockholm, trots att fordonen bevisligen inte varit i Stockholmsområdet. Ägaren har i dessa fall krävts på betalning.

Några av dessa fall har rättats till efter medial uppmärksamhet eller idogt arbete av den drabbade. Andra berörda orkar inte följa upp sitt ärende eftersom det tar för lång tid att vänta i telefonkö, vänta på besked och eventuellt överklaga. I stället betalar de uppenbart felaktiga krav.

Dessa missgrepp av myndigheterna och de problem man upplever när man ifrågasätter uppenbart felaktiga beslut undergräver medborgarnas förtroende för myndigheterna.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa rättssäkerheten i hanteringen av trängselskatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-20 Anmäld: 2006-02-21 Besvarad: 2006-03-01 Svar anmält: 2006-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-01)