Rättsmedicinsk undersökning vid dödsolyckor i trafiken

Skriftlig fråga 2006/07:535 av Westerholm, Barbro (fp)

Westerholm, Barbro (fp)

den 23 januari

Fråga

2006/07:535 Rättsmedicinsk undersökning vid dödsolyckor i trafiken

av Barbro Westerholm (fp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Vägverket arbetar i nollvisionens anda med djupstudier av alla dödsolyckor i trafiken. Syftet är att finna orsakerna och möjligheter att förebygga dem. Tyvärr ingår inte döda och allvarligt skadade i djupstudiearbetet. Det rättsmedicinska arbete som görs är nämligen huvudsakligen inriktat på att utesluta brottsorsak till dödsfallet men för att klarlägga mekanismerna bakom dödsolyckorna i trafiken behövs mer information från den rättsmedicinska undersökningen än vad som i dag är brukligt att undersöka och dokumentera. Det behövs därför ett fördjupat samarbete mellan Vägverket och Rättsmedicinalverket avseende sjukdomsförekomst och skademekanismer vid dödsolyckor i trafiken för att på sikt minska antalet döda och svårt skadade i trafiken i enlighet med nollvisionen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Torstensson om hon avser att ta initiativ till ett fördjupat samarbete mellan Vägverket och Rättsmedicinalverket när det gäller rättsmedicinska undersökningar i samband med dödsolyckor i trafiken.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-01-23 Anmäld: 2007-01-23 Besvarad: 2007-01-31 Svar anmält: 2007-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-31)