Rättsligt efterspel i Haag

Skriftlig fråga 2009/10:868 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 3 juni

Fråga

2009/10:868 Rättsligt efterspel i Haag

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

De soldater och befäl som genomfört och ansvarat för kapningen och morden på Ship to Gaza måste gripas och ställas inför rätta. Rimligen bör det också undersökas vilket högsta befäl inom Israels försvarsmakt som kan ställas till ansvar. Denne/dessa måste också gripas och ställas inför rätta. Om staten Israels rättssystem inte klarar av att hantera detta bör personerna överlämnas till den internationella brottmålskommissionen i Haag.

Skillnaden mellan det som hänt och andra, tidigare israeliska aktioner utomlands och på internationellt vatten är att ett civilt mål och civila från andra stater som Israel normalt inte har något spänt förhållande till har angripits. Att militärer som angriper ett civilt mål hävdar att de dödat personer i självförsvar är knappast hållbart.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att ansvariga för kapningen och morden på Ship to Gaza grips och ställs inför rätta?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-06-03 Anmäld: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-10 Svar anmält: 2010-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-10)