Rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall

Skriftlig fråga 1999/2000:1373 av Norlander, Göran (s)

Norlander, Göran (s)

den 30 augusti

Fråga 1999/2000:1373

av Göran Norlander (s) till justitieminister Laila Freivalds om Rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall

Domstolsverket kommer inom kort att lämna förslag rörande Rätthjälpsmyndighetens framtida organisation. I den rapport som är under utarbetande är huvudförslaget att myndigheten ska flytta från Sundsvall till Jönköping.

Vid Rättshjälpsmyndigheten (inklusive Rättshjälpsnämnden) arbetar fem jurister, en ekonomiansvarig, tretton byråsekreterare/kanslister samt en verksamhetsansvarig överdirektör. En flyttning av verksamheten till södra Sverige kommer alltså att beröra nästan 20 anställda samt deras familjer.

Ur ett regionalpolitiskt perspektiv skulle det vara direkt felaktigt att flytta arbetstillfällen från ett Västernorrland med en fortfarande relativt hög arbetslöshet till ett Småland med en relativt låg arbetslöshet. Vid en direkt jämförelse mellan Sundsvall och Jönköping visar det sig även att arbetslösheten i Sundsvall är klart högre.

Riksdagens beslut att statlig verksamhet vid förslag om flyttning eller förändring av sin verksamhet ska ta regionalpolitiska hänsyn måste synas i praktisk handling. Rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall är en väl fungerande specialistorganisation, som både startats och byggts upp i Sundsvall.

Min fråga är vad justitieministern ämnar göra i ovan nämnda problem.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarad: 2000-09-07 Anmäld: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-07)