rättshjälpen

Skriftlig fråga 1998/99:483 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

Staaf-Igelström, Lisbeth (s)
Fråga 1998/99:483 av Lisbeth Staaf-Igelström (s) till justitieministern om rättshjälpen

den 23 mars

 

Socialbidragstagare hamnar i dag i kläm när de vill hävda sin rätt i vårdnadstvister. Förändringarna i socialtjänst- och rättshjälpslagarna gör att människor fråntas möjligheten att ta till vara sina intressen och resultatet blir att en förälder som vill ha mer kontakt med sina barn inte får någon hjälp i den rättsliga processen. Även med rättshjälp är kostnaden för hög och socialtjänsten ställer inte längre upp med extra pengar.

Att få ekonomiskt stöd till rättshjälpskostnader är inte längre en rättighet. Varje kommun avgör om den vill lämna bistånd. Den sökande kan inte heller överklaga kommunens beslut. Jag anser att båda parter i en vårdnadstvist bör ha juridiskt biträde eftersom det visat sig att den som inte har det, inte klarar sig så bra.

 

Vilka åtgärder är justitieministern beredd att vidta för att även socialbidragstagare har möjlighet till juridisk hjälp vid vårdnadstvister?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-03-23 Besvarad: 1999-03-31 Anmäld: 1999-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga