Rättshjälp vid förhandling i förvaltningsdomstolar

Skriftlig fråga 2012/13:128 av Hoff, Hans (S)

Hoff, Hans (S)

den 22 november

Fråga

2012/13:128 Rättshjälp vid förhandling i förvaltningsdomstolar

av Hans Hoff (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

I måndags kunde man läsa i Aftonbladet om en mamma med en son som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder och som diagnostiserades först i 20-årsåldern. Mamman ansökte hos Försäkringskassan om aktivitetsersättning för förlängd grundutbildning åt sonen, eftersom han är inkapabel att göra det själv.

Sedan Försäkringskassan sade nej till ansökan har mamman överklagat beslutet till förvaltningsrätten. Hon fick rätt där och i kammarrätten, men Försäkringskassan har nu begärt prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Det har beviljats, eftersom det saknas avgörande från högsta instans när det gäller aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Detta mål kommer alltså att vara prejudicerande.

Sonen har ingen rätt att företrädas av en advokat i förvaltningsdomstolar, utan det är mamman som har företrätt honom. Enligt staten har myndigheterna utredningsansvaret, och de förväntas göra objektiva utredningar utan att gynna någondera av parterna. I detta fall är det Försäkringskassans jurister som ska företräda både myndigheten och den enskilde, vilket knappast kan anses vara rättssäkert.

Det är inte rimligt att en privatperson, som dessutom är neuropsykiatriskt funktionshindrad, i Högsta förvaltningsdomstolen förväntas kunna driva ett ärende utan juridisk hjälp, särskilt när det gäller ett ärende som är prejudicerande.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att enskilda personer ska få rätt till juridisk hjälp vid mål i förvaltningsdomstolar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-22 Anmäld: 2012-11-22 Besvarad: 2012-11-28 Svar anmält: 2012-11-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-28)