rättsavtal med USA

Skriftlig fråga 2002/03:273 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 december

Fråga 2002/03:273

av Carina Hägg (s) till justitieminister Thomas Bodström om rättsavtal med USA

Efter terrorattacken den 11 september har kampen mot terrorismen intensifierats. Men det är oroande att kampen mot terrorism och värnandet om rättsväsendets principer och mänskliga rättigheter inte går hand i hand. Enskilda svenskar har bland annat fått sina bankkonton spärrade. En svensk hålls på oklara grunder kvar på Guantanamobasen på Kuba.

Sverige har undertecknat ett bilateralt rättsavtal med USA. Det är av största vikt att avtalet inte leder till oklarheter om hur Sverige hanterar förfrågningar om bevismaterial och om utlämnande av personer som riskerar dödsstraff. Kampen mot dödsstraff är en prioriterad svensk ståndpunkt. Vi vet också av erfarenhet att USA inte är främmande för kraftiga påtryckningar mot andra länder i frågor inom rättsområdet.

Därför är det viktigt att det klarläggs att riksdagsledamöterna kan få avtalet för läsning. Likaså är det viktigt att frågan förs till riksdagens kammare för att möjliggöra debatt och bedömning av avtalet. Riksdagens ställningstagande ska ge vägledning för det som arbetas fram mellan EU och USA.

Min fråga till justitieministern är om han avser att låta riksdagen få information om och göra en bedömning av rättsavtalet med USA.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-12-10 Anmäld: 2002-12-10 Besvarad: 2002-12-18 Svar anmält: 2002-12-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-12-18)