Rätten till sjukersättning

Skriftlig fråga 2009/10:1009 av Kvarnström, Kurt (s)

Kvarnström, Kurt (s)

den 31 augusti

Fråga

2009/10:1009 Rätten till sjukersättning

av Kurt Kvarnström (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

I Dala-Demokraten kunde man nyligen läsa om en person som på grund av en allvarlig whiplashskada har varit sjukskriven i tolv år. Personen i fråga har tidigare avböjt sjukpension i hopp om att kunna återgå till ett arbete. Försäkringskassans utredningar, dels år 2000, dels år 2005, har dock visat att han helt saknar arbetsförmåga.

Nu efter tolv års sjukdom har Försäkringskassan avslagit hans ansökan om sjukersättning och menar att han ska förberedas för arbetslivet. Orsaken till avslaget är uppgiften i läkarintyget att arbetsförmågan är nedsatt i två till fem år framöver i stället för tills han blir pensionär. Att han inom två till fem år skulle återfå arbetsförmågan efter tolv års sjukdom verkar inte sannolikt, inte minst på grund av resultatet från Försäkringskassans egna utredningar.

En administrativ tolkning av läkarintyget innebär att när mannen inte kan arbeta kommer han helt att stå utan möjlighet till försörjning och är beroende av socialbidrag fram till pensioneringen.

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att rätten till sjukersättning bedöms utifrån en persons verkliga sjukdomstillstånd?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-08-31 Besvarad: 2010-09-10 Anmäld: 2010-10-04 Svar anmält: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-10)