rätten till regionala undervisningsgrupper för elever med funktionshinder

Skriftlig fråga 2003/04:1141 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 30 april

Fråga 2003/04:1141

av Sonja Fransson (s) till utbildningsminister Thomas Östros om rätten till regionala undervisningsgrupper för elever med funktionshinder

Vi socialdemokrater anser att alla barn ska ha rätt att leva hemma med sina föräldrar och gå i en skola så nära hemmet som möjligt. Detta gäller också barn med funktionshinder.

Specialpedagogiska institutet är en viktig resurs för att stötta kommunerna så att elever med funktionshinder ska få en bra och anpassad undervisning i hemskolan. Som ett ytterligare stöd till eleverna finns det i dag fyra resurscentrum, för barn med synskada och tilläggshandikapp, för barn med grav språkstörning, för döva barn med utvecklingsstörning samt för barn som är dövblindfödda. Dessa resurscentrum får en extra förstärkning på 7 ½ miljon i vårpropositionen. Det är alldeles utmärkt.

Problemet är att dessa medel tas från de pengar som kommunerna kan söka för att starta regionala undervisningsgrupper för gravt rörelsehindrade barn och för hörselskadade barn.

Vi tar från en utsatt grupp för att ge till en annan utsatt grupp. Detta är i strid med den värdegrund som uttrycks i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, Från patient till medborgare.

Min fråga till ministern är därför:

Vad avser ministern att göra för att säkra tillgången på resurser till regionala undervisningsgrupper för gravt rörelsehindrade och hörselskadade elever?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-04-30 Anmäld: 2004-04-30 Besvarad: 2004-05-05 Svar anmält: 2004-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-05)