Rätten till heltid

Skriftlig fråga 2009/10:619 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 9 mars

Fråga

2009/10:619 Rätten till heltid

av Britta Rådström (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Enligt SCB fanns 208 000 personer anställda i detaljhandeln första kvartalet 2009. Av dem jobbade 119 000 deltid varav 95 000 kvinnor och 24 000 män. Av de 119 000 deltidsanställda ville 37 000 ha mer arbetstid, 28 000 var kvinnor och 9 000 män.

Heltid måste vara en rättighet även om deltid ska finnas som en valmöjlighet.

Vilka initiativ avser arbetsmarknadsministern att ta för att heltid ska bli en rättighet för inte minst kvinnor inom detaljhandeln?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-09 Anmäld: 2010-03-09 Besvarad: 2010-03-17 Svar anmält: 2010-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-17)