rätten att välja äldreomsorg

Skriftlig fråga 2003/04:1130 av Brodén, Anne Marie (m)

Brodén, Anne Marie (m)

den 28 april

Fråga 2003/04:1130

av Anne Marie Brodén (m) till socialminister Lars Engqvist om rätten att välja äldreomsorg

Börje Lundgren avled 78 år gammal i slutet av förra året. Han var sjuk i cancer och fick plats på ett kommunalt sjukhem. Men Börje Lundgren ville komma till det kristna vårdhemmet Vittsjö Gästhem. Han ägnade sista tiden i livet att kämpa för detta. Kommunen vägrade trots att det var ett billigare alternativ. Länsrätten gav honom rätt men kommunen överklagade och fick i sin tur rätt i kammarrätten. Regeringsrätten tog inte upp ärendet. I oktober förra året vände sig Börje Lundgren till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Detta är ett exempel av många runtom i Sverige om hur lite valfrihet och makt en enskild människa har. Det borde vara en mänsklig rättighet att få välja den vårdform som passar bäst i samråd med de anhöriga.

Min fråga till ministern är:

På vilket sätt avser socialministern att verka för en äldreomsorg som ger den enskilde tydliga rättigheter att välja var man vill bo och som ger en värdighet och trygghet till alla oavsett var man bor i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-04-28 Anmäld: 2004-04-28 Besvarad: 2004-05-05 Svar anmält: 2004-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-05)