Rätten att stanna i Sverige för offer för människohandel

Skriftlig fråga 2008/09:881 av Dingizian, Esabelle (mp)

Dingizian, Esabelle (mp)

den 24 april

Fråga

2008/09:881 Rätten att stanna i Sverige för offer för människohandel

av Esabelle Dingizian (mp)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Den 9 april presenterade jämställdhetsminister Nyamko Sabuni en satsning på ytterligare 5 miljoner kronor för att personer utsatta för prostitution och människohandel ska stimuleras att återvända till sina hemländer. Det är mycket uppseendeväckande att regeringen nu lägger 10 miljoner kronor på att kvinnor och barn (som det främst handlar om) ska skickas tillbaka till den sociala och ekonomiska misär och det förtryck de försökt fly ifrån, samtidigt som de dessutom utsatts för något av den mest kroppsliga och integritetsmässiga kränkande behandlingen i Sverige.

Kvinnor importeras till Sverige främst från Östeuropa för att användas som föremål för människohandel med sexuella ändamål i Sverige. Dessa kvinnor får inte tillräckligt stöd av rättsväsendet när de i sin utsatta situation avkrävs sitt deltagande i att få fast de individer som förmedlar kontakten mellan kvinnorna och sexköparna, därefter skickas de som rutin tillbaka till sina länder. Utlänningslagen ger kvinnor en möjlighet att få ett tillfälligt uppehållstillstånd om sex månader ifall de samarbetar med brottsutredande myndigheter. Miljöpartiet vill att de kvinnor och män som utsatts för människohandel och prostitution per automatik ska ha rätt att stanna i Sverige och därmed ges permanent uppehållstillstånd, om de så önskar. Det är omänskligt att kräva att dessa individer ska tvingas tillbaka till en osäker framtid i sina ursprungsländer.

Min fråga till jämställdhetsministern är:

På vilka humanitära grunder prioriterar ministern att kvinnor och barn som utsatts för sexuella övergrepp i Sverige skickas tillbaka i stället för att låta dem stanna kvar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2009-04-24 Inlämnad: 2009-04-24 Svar anmält: 2009-05-06 Besvarad: 2009-05-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-06)