rätt till sjukpenning

Skriftlig fråga 1998/99:180 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)
Fråga 1998/99:180 av Raimo Pärssinen (s) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om rätt till sjukpenning

den 11 december

Riksdagen beslutade under förra året (prop. 1996/97:63) om regelförändringar beträffande vilka som har rätt till sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) vid sjukdom. Reglerna ändrades bl.a. till förmån för de som tidigare uppburit förtidspension eller sjukbidrag vilket var välmotiverat.

Tyvärr gäller regelförändringen enbart den som påbörjat ett ersättningsärende den 1 juli 1997 eller senare. Detta betyder att det fortfarande finns människor som inte får någon ersättning från försäkringskassan om de blir sjuka.

Ett exempel på detta skriver LO-tidningen om i nummer 37/1998 där en metallarbetare från Gävle beskrivs. Han fick sjukbidrag efter godkänd arbetsskada. Därefter genomgick han rehabilitering, utbildning (både grund- och gymnasiekompetens) i fem år. Efter det blev det ALU-anvisning i Gävle kommun. Hans formella anställning hos Ageve AB upphörde 1992 på grund av nedläggning. Nu kan han inte sjukskriva sig trots sjukskrivning just därför att han inte har rätt till sjukpenning.

Detta är en reva i den generella välfärden.

Avser statsrådet att ta sådana initiativ att ovan beskrivna personer får rätt till sjukpenning?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-12-11 Anmäld: 1998-12-14 Besvarad: 1998-12-16
Svar på skriftlig fråga