Rätt till personlig assistans

Skriftlig fråga 2012/13:401 av Axelsson, Lennart (S)

Axelsson, Lennart (S)

den 15 mars

Fråga

2012/13:401 Rätt till personlig assistans

av Lennart Axelsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

LSS, lagen som ger människor med stora funktionsnedsättningar rätt till personlig assistans, har funnits sedan mitten av 1990-talet. Den har för många inneburit skillnaden mellan ett liv på institution och att faktiskt kunna delta i samhällsgemenskapen.

Efter allt striktare behovsbedömningar de senaste åren, med bland annat minuträknande för toalettbesök, har vi från socialutskottet samt enskilda ledamöter begärt att få regeringens och ansvarig ministers besked om de anser att det behövs ett förtydligande av lagen för att garantera att de som har behov av assistans får det enligt de intentioner som gällde när lagen instiftades.

Men något besked har aldrig getts. Vid ett besök av Maria Larssons statssekreterare i socialutskottet nyligen var beskedet vi fick att vi inte kommer att få något besked innan nästa val.

Min fråga till statsrådet är därför om hennes besked till socialutskottet, den samlade funktionshindersrörelsen och de assistansbehövande är detsamma som hennes statssekreterare gav, nämligen att inget besked om assistansen kommer att lämnas innan valet 2014.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-03-15 Anmäld: 2013-03-19 Besvarad: 2013-03-20 Svar anmält: 2013-03-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-20)