Rätt till pension för utvisade

Skriftlig fråga 2008/09:919 av Ceballos, Bodil (mp)

Ceballos, Bodil (mp)

den 12 maj

Fråga

2008/09:919 Rätt till pension för utvisade

av Bodil Ceballos (mp)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

De asylsökande som vid avslagsbeslut måste lämna landet har ofta arbetat under tiden i Sverige och då betalt skatt, inklusive inbetalningar till framtida pension. Då de sedan lämnar landet har de enligt uppgift ingen möjlighet att få ta med sig intjänad pension och frågan är om de alls då det är dags för pension enligt hemlandets regler har möjlighet att begära pensionsbetalningar från Sverige. Detta upplevs av förklarliga skäl som mycket orättvist.

Jag vill därför fråga statsrådet om hon avser att ta initiativ till att möjliggöra förtida uttag av pensioner i detta fall.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-12 Anmäld: 2009-05-12 Besvarad: 2009-05-20 Svar anmält: 2009-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-20)