Rätt till fri abort inom EU

Skriftlig fråga 2009/10:153 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 5 november

Fråga

2009/10:153 Rätt till fri abort inom EU

av Birgitta Eriksson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Kvinnor som saknar tillgång till fria, lagliga och säkra aborter i EU-länder som Polen, Malta och Irland kan inte längre ignoreras. Regeringarna i dessa medlemsstater måste pressas av Sverige och EU. I Europa har Irland och Polen de mest restriktiva abortlagarna, till följd av den katolska kyrkans starka inflytande. I Irland är aborter fortfarande helt förbjudna, men undantag kan göras om kvinnans liv är hotat. Det var länge också förbjudet att informera om möjligheten till abort. Sedan 1992 får dock irländska kvinnor göra abort utomlands. Många reser till Storbritannien för att få ingreppet utfört. Där är abort i praktiken tillåtet ända fram till graviditetens 24:e vecka. I Polen tillåts abort bara om kvinnans liv är direkt hotat, om fostret är skadat eller om kvinnan utsatts för våldtäkt. Läkarnas egna attityder till abort är mycket negativa, vilket innebär att det i praktiken är mycket svårt att få ingreppet utfört.

Vilka initiativ avser socialministern att ta inom EU för att åstadkomma fri abort i hela EU och garantera straffrihet för kvinnor i stater med abortförbud i de fall de låter utföra abort i hemlandet eller utomlands?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-05 Anmäld: 2009-11-05 Besvarad: 2009-11-11 Svar anmält: 2009-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-11)