Rätt till bankkonto

Skriftlig fråga 2013/14:526 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 25 mars

Fråga

2013/14:526 Rätt till bankkonto

av Anders Karlsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

EU-parlamentet och rådet har enats om en uppgörelse om en ny EU-lagstiftning om bankkonton. För det första ska varje konsument ges rätt till ett grundläggande betalkonto. Denna rättighet – som täcker vardagstjänster exklusive krediter – ska gälla oberoende av hur den personliga situationen ser ut. Rättigheten ska även gälla för den som behöver ett konto i ett annat EU-land. Bankerna ska erbjuda kontot gratis eller till en rimlig kostnad. För det andra ska alla betaltjänstleverantörer – inklusive banker – bli tydligare i sin avgiftsinformation för betalkonton. Termerna ska standardiseras så att de blir lättfattliga och jämförbara. Konsumenten ska få en årlig summering av alla avgifter som betalats. I varje land ska det finnas en webbplats för prisjämförelser. För det tredje ska det bli enklare att byta betaltjänstleverantör – inklusive bank – på det nationella planet. Betaltjänstleverantörerna ska ansvara för hela processen och för att bytet är klart inom 15 dagar.

Jag har följande fråga:

När avser statsrådet att börja utforma svensk lagstiftning utifrån denna uppgörelse?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2014-03-25 Inlämnad: 2014-03-25 Svar anmält: 2014-04-02 Besvarad: 2014-04-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-02)