Ratifikation av ILO-konvention 94

Skriftlig fråga 2005/06:609 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 13 december

Fråga 2005/06:609 av Ronny Olander (s) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Ratifikation av ILO-konvention 94

Svenska staten, kommunerna och landstingen upphandlar årligen varor och tjänster för över 400 miljarder kronor. Det är då självklart viktigt med en bra och tydlig reglering av hur alla dessa pengar får hanteras. Här finns det brister som behöver rättas till.

Om ILO-konvention 94 ratificeras av Sverige blir upphandlaren förhindrad att anlita entreprenörer som erbjuder de anställda löner och anställningsvillkor som är sämre än gällande kollektivavtal. Och vi skulle äntligen kunna komma till rätta med lönedumpning och social dumpning.

Det här är en avgörande fråga som berör en stor del av den svenska arbetsmarknaden. Bland många andra har LO och TCO under lång tid drivit kravet att Sverige ska ratificera ILO-konvention 94. En viktig motivering bland många är att skattepengar inte ska användas för lönedumpning.

Det är därför oerhört angeläget att regeringen snarast ratificerar ILO-konvention 94 om offentlig upphandling.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att påskynda en svensk ratifikation av ILO-konvention 94?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-12-13 Anmäld: 2005-12-14 Besvarad: 2005-12-21 Svar anmält: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-21)