Ratificering av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod

Skriftlig fråga 2013/14:617 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Miljöminister Lena Ek (C)

 

Vid klimattoppmötet i Doha, december 2012, enades parterna om en förlängning av det så kallade Kyotoprotokollet med en andra åtagandeperiod. Efter det ska respektive land ratificera ändringarna i Kyotoprotokollet. I faktapromemorian 2013/14 FPM31 skriver regeringen: ”Regeringen anser att en skyndsam ratificering av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod är av stor vikt för att skapa förtroende hos utvecklingsländerna och visa att EU och dess medlemsstater står bakom sina utfästelser under FN:s klimatkonvention.”

Jag instämmer fullt ut.

Men trots att det nu gått ett och ett halvt år sedan toppmötet i Doha har Sverige ännu inte ratificerat Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Av de fåtalet länder som hittills ratificerat är merparten från utvecklingsländerna. Ibland framförs att Sverige inte kan ratificera Kyoto II eller andra konventioner innan EU gjort detsamma, men jag kan inte se att det finns någon legal grund för ett sådant påstående. Ett enskilt EU-land ska inte behöva vänta på EU.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Lena Ek:

När avser miljöministern att lägga fram ett förslag till riksdagen för ratificering av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-05-15 Överlämnad: 2014-05-16 Sista svarsdatum: 2014-05-21 Besvarad: 2014-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga