Ratificering av konventionen mot människohandel

Skriftlig fråga 2006/07:1372 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 14 juni

Fråga

2006/07:1372 Ratificering av konventionen mot människohandel

av Carina Hägg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Sverige var initiativtagare till en konvention mot människohandel. Det är viktigt att arbetet med ratificering av konventionen skyndsamt genomförs. Jag beklagar att regeringen än en gång skjutit ratificeringen av Europarådets konvention mot människohandel på framtiden. Det är viktigt att Sverige ratificerar Europarådets konvention före vårt ordförandeskap i Europarådet 2008. Likaså borde Sverige ingå i den grupp av länder som får ansvar för genomförande och uppföljning av konventionen. Nu riskerar Sverige genom regeringens bristande prioritering att ställas utanför det viktiga arbetet.

Jag vill fråga justitieministern vad hon är beredd att göra för att Sverige ska ha ratificerat Europarådets konvention om människohandel innan vi tillträder vårt ordförandeskap under 2008.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-14 Anmäld: 2007-06-14 Besvarad: 2007-06-19 Svar anmält: 2007-06-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-19)