rasism och integration

Skriftlig fråga 2003/04:456 av Frans, Joe (s)

Frans, Joe (s)

den 11 december

Fråga 2003/04:456

av Joe Frans (s) till statsrådet Mona Sahlin om rasism och integration

Vi kan aldrig arbeta, agera, diskutera för mycket när det gäller hur vi arbetar mot rasism och för integration.

Alla olika demokratiska och politiska organ är mycket duktiga på att tillsätta arbetsgrupper, utredningar etcetera i sakfrågan. Men vi får inte luras oss själva och stanna därvid. Vi måste gå från ord till handling!

Jag vet att mycket har gjorts från regeringens sida i sakfrågan, bland annat den nationella handlingsplanen, projekten Centrum mot rasism och Levande historia. Men vi får inte nöja oss med detta, vi måste gå vidare då mycket återstår.

Sverige som nation åtog sig att agera i sakfrågan på en mängd olika sätt enligt The Durban Plan of Action.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mona Sahlin om hon avser att ta initiativ till en systematisk genomgång av vad Sverige har gjort för att förverkliga The Durban Plan of Action.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-12-11 Anmäld: 2003-12-11 Besvarad: 2003-12-17 Svar anmält: 2003-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-12-17)