Rapport om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2007/08:156 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 24 oktober

Fråga

2007/08:156 Rapport om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Sverige kommer som ordförande för Europarådet att ges möjlighet att lyfta upp funktionshindrades situation ytterligare. Regeringen bör även driva frågan om funktionshindrade kvinnor som utsätts för våld. Vi delar säkert uppfattningen att Europarådets kampanj Våld mot kvinnor bör omfattar alla kvinnor, även kvinnor med funktionsnedsättning. Handu AB presenterade på uppdrag av organisationer i maj en viktig rapport om ämnet.

Men denna information finns i dag endast på svenska. Att möjliggöra en översättning skulle vara ett både angeläget och konstruktivt bidrag till såväl det europeiska som det internationella arbetet för att stärka kvinnors rättigheter – och för att driva de funktionshindrade kvinnornas situation under ordförandeskapet samt förstärka organisationernas eget arbete.

Avser statsrådet Maria Larsson att vidta några åtgärder för att ställa de resurser som saknas till förfogande för att Utredningsinstitutet Handu AB:s rapport om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning ska kunna översättas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-24 Anmäld: 2007-10-24 Svar anmält: 2007-11-01 Besvarad: 2007-11-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-01)