Rapport om Israels politik

Skriftlig fråga 2005/06:631 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 15 december

Fråga 2005/06:631 av Carina Hägg (s) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Rapport om Israels politik

EU:s utrikesministrar uttryckte i november stor oro över Israels politik. Mot den bakgrunden samt rapportens allvarliga innehåll är det förvånande att offentliggörandet av den diplomatiska rapporten om östra Jerusalem, Jerusalem och Ramallah har uteblivit. Hittills har EU avstått från ett konkret agerande genom till exempel associationsavtalet trots att positiva resultat uteblivit. När EU nu också avstår från att använda det fria ordet är det en ytterligare försvagning av EU:s politik på det här området, samtidigt som palestiniernas rättigheter fortsätter att åsidosättas. Det är viktigt att innehållet i rapporten leder till åtgärder och att rapportens innehåll offentliggörs. Jag emotser regeringens ställningstagande till rapporten.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta mot bakgrund av den allvarliga information som framkommit i EU:s rapport om östra Jerusalem, Jerusalem samt Ramallah samt av det faktum att rapporten inte har offentliggjorts?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-12-15 Anmäld: 2005-12-15 Besvarad: 2005-12-22 Svar anmält: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-22)