Ränta på felaktig utbetalning från Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2011/12:641 av Omanovic, Jasenko (S)

Omanovic, Jasenko (S)

den 8 juni

Fråga

2011/12:641 Ränta på felaktig utbetalning från Försäkringskassan

av Jasenko Omanovic (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Enligt tidningsuppgifter ökar svenskarnas skulder till Försäkringskassan, delvis på grund av misstag och räknefel som begåtts av tjänstemän hos myndigheten. Den försäkrade påförs också ränta för den felaktigt utbetalda summan.

I enlighet med beslut av riksdagen kan Försäkringskassan sedan den 1 juli 2007 helt eller delvis ta tillbaka kravet på ränta. När räntan har tillkommit på grund av misstag hos myndigheten, borde ränteeftergift vara självklart.

Avser statsrådet att aktivt arbeta för att Försäkringskassan inte ska ta ut ränta av oskyldigt drabbade medborgare?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2012-06-08 Inlämnad: 2012-06-08 Svar anmält: 2012-06-13 Besvarad: 2012-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-13)