Rån och hot mot anställda

Skriftlig fråga 2009/10:798 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 7 maj

Fråga

2009/10:798 Rån och hot mot anställda

av Birgitta Eriksson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Att bli utsatt för rån, hot och våld i sitt arbete innebär en djup kränkning och skapar en långvarig känsla av otrygghet hos den anställde. För många innebär det ett men för livet och att vederbörande inte längre kan fortsätta med det arbete man haft. Anställda som hanterar kontanter är särskilt utsatta, vare sig det rör sig om butiker eller om värdetransporter. I fjol skedde nära 1 200 butiksrån, och det är en siffra som stadigt ökat de senaste åren.

Arbetsmiljöverket satsar nu på butikssäkerhet och fokuserar på mindre butiker med upp till fem anställda, särskilt sådana som har kvällsöppet, har ett riskutsatt läge eller som säljer värdesaker. Planeringen av insatsen har skett i samråd med Handels och Svensk Handel.

Arbetsmiljöverkets satsning måste stöttas och vidareutvecklas genom olika initiativ av statsrådet. Alla rån med vapen borde betecknas som grova. Brottsoffer måste kunna få hjälp och stöd dygnet runt och polisen borde efter rån också underrätta Arbetsmiljöverket. Polis och åklagare måste öka sin kunskap i arbetsmiljörelaterade ärenden och sin samverkan med Arbetsmiljöverket. Lagstiftning och föreskrifter kring arbetsmiljön borde hjälpa till att förebygga och försvåra brott samtidigt som brottsbalken måste stödja de som i sin yrkesutövning utsätts för rån, hot och våld.

Vilka initiativ avser justitieministern att ta för att stödja dem som i sin yrkesutövning utsätts för rån, hot och våld?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-07 Anmäld: 2010-05-07 Besvarad: 2010-05-12 Svar anmält: 2010-05-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-12)