Planerat tekniskt arbete

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

radon i flerbostadshus

Skriftlig fråga 2004/05:1597 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 11 maj

Fråga 2004/05:1597

av Lars Wegendal (s) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om radon i flerbostadshus

Inför år 2005 avsatte regeringen 5 miljoner kronor för informationsinsatser om radon i egnahem. Boverket planerar nu en informationskampanj om radon vilken endast kommer att vända sig till de som bor i egnahem. Det finns inget som visar att egnahem skulle vara betydligt mer utsatt för problem med radon än andra former av boende. För att nå fler grupper än de som bor i småhus bör även informationsinsatser göras för att nå de som äger eller förvaltar flerbostadshus. Radon uppkommer oberoende av om du bor i småhus eller flerbostadshus. Statistik från år 2003 visar att 3,5 miljoner människor bor i småhus och 2,7 miljoner bor i flerbostadshus. Det är med andra ord en stor grupp människor som Boverkets planerade informationskampanj inte når.

För höga halter av radon i inomhusmiljön kan vara cancerframkallande. För de som är rökare och bor i hus med förhöjda radonvärden ökar risken för att utveckla lungcancer betydligt. Omkring 60 000 radonmätningar görs i dag och enligt uppgift har 1 200 egnahem årligen åtgärdats efter att man har konstaterat för höga radonvärden.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att utvidga Boverkets planerade informationskampanj även till flerbostadsfastigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-11 Anmäld: 2005-05-11 Besvarad: 2005-05-18 Svar anmält: 2005-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-18)