radioaktivt avfall

Skriftlig fråga 2001/02:1197 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 22 maj

Fråga 2001/02:1197

av Kjell-Erik Karlsson (v) till miljöminister Kjell Larsson om radioaktivt avfall

Den senaste tiden har ett flertal fall blivit kända där radioaktivt avfall har hanterats på ett icke acceptabelt sätt. I vissa fall har radioaktivt avfall förvarats eller deponerats i strid mot gällande regler eller på andra olämpliga sätt. Gränsvärden har överskridits och radioaktivt avfall som innehåller bl.a. plutonium har lagrats i stadskärnor @ t.ex. Västerås. Ansvarigt företag planerar att lagra avfallet i flera år inne i staden.

Hanteringen av radioaktivt material kräver stor noggrannhet och strikt efterlevnad av gällande regelverk. Minsta misstanken om slarv eller olämplig hantering skapar stor oro och ångest. Att lagra radioaktivt material inne i tätbebyggda områden är synnerligen olämpligt och rimmar illa med försiktighetsprincipen. Dessutom har avfallet utländsk bakgrund vilket inte stämmer med den svenska ambitionen om att varje land ska själv omhänderta sitt avfall.

Jag vill fråga miljöminister Kjell Larsson:

Vad avser ministern att göra för att förbättra kontrollen och hanteringen av radioaktivt avfall i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-05-22 Anmäld: 2002-05-28 Besvarad: 2002-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-29)