Radio Hallands sändare i Kungsbacka

Skriftlig fråga 2006/07:537 av Ertsborn, Jan (fp)

Ertsborn, Jan (fp)

den 24 januari

Fråga

2006/07:537 Radio Hallands sändare i Kungsbacka

av Jan Ertsborn (fp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

När stormen Gudrun i januari 2005 drabbade västkusten slogs eldistributionen ut och som en följd av detta tystnade P 4-sändaren i Kungsbacka. Den var sedan tyst i 52 timmar.

Program 4 i Sveriges Radio har den mycket viktiga funktionen att informera invånarna i olika distrikt vid nödsituationer om det aktuella läget och vad invånare särskilt ska iaktta på grund av vad som har inträffat. Detta är ytterst viktigt i situationer när strömförsörjning och telefoner inte längre fungerar. Radion blir med andra ord många invånares enda kontakt med omvärlden.

Efter stormen påtalades förhållandet från Radio Halland och frågan väcktes i riksdagen av dåvarande ledamoten Lennart Kollmats.

Inte nog med att Kungsbackasändaren har dålig driftssäkerhet, den behöver dessutom förstärkas så att den på ett tillfredsställande sätt täcker hela Kungsbacka kommun. Först därmed kan sändaren anses uppfylla sin uppgift som beredskaps- och överlevnadskanal.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkra och förbättra driften av P 4-sändaren i Kungsbacka?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-01-24 Anmäld: 2007-01-24 Besvarad: 2007-01-31 Svar anmält: 2007-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-31)