räddningstjänstersättning till Gävle kommun

Skriftlig fråga 2000/01:192 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)

den 9 november

Fråga 2000/01:192

av Owe Hellberg (v) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om räddningstjänstersättning till Gävle kommun

Snart två år efter snöovädret i Gävle har inte kommunen fått klart besked vad gäller ersättning för de nödvändiga räddningstjänstinsatser som utfördes. Räddningsverket har överklagat beslutet i två omgångar. I båda fallen fastslogs Gävle kommuns rätt till ersättning.

Det borde vara självklart att staten stöder en enskild kommun i en sådan krissituation och att det hanteras på ett betydligt smidigare sätt än vad som sker i dag. Ett problem kan vara att Räddningsverket har relativt små medel för att klara sådana uppdrag och därför intar en mycket restriktiv hållning när det gäller att bistå med räddningsinsatser. Behovet av extramedel till vissa kommuner i samband med sommarens översvämningar visar att medlen är otillräckliga vid större naturkatastrofer. Vänsterpartiet har motionerat om inrättandet av en fond för ersättning vid naturkatastrofer.

Lagstiftningen verkar också vara något otydlig. Exempel på denna otydlighet: när är t.ex. snöröjning i större omfattning att betrakta som en räddningsinsats och om en kommun ingår i ett kommunförbund för räddningstjänst, hur ska då självrisken beräknas?

Min fråga till ministern:

Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att Gävle kommun och andra kommuner som drabbats av naturkatastrofer, snabbare och utan problem får det stöd från staten som de rimligtvis är berättigade till?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-11-09 Anmäld: 2000-11-14 Besvarad: 2000-11-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-11-15)