Räddningstjänsten

Skriftlig fråga 1999/2000:216 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 16 november

Fråga 1999/2000:216

av Carina Hägg (s) till försvarsminister Björn von Sydow om Räddningstjänsten

Fler aktiva kvinnor inom politiken och andra områden leder till att fler verksamheter börjar betraktas med nya ögon.

Även om de manliga maktstrukturerna ännu inte har brutits så börjar nu fler betrakta Räddningstjänsten utifrån andra perspektiv. Det är viktigt, för Räddningstjänsten kan i dag betecknas som ett reservat för grabbar. Lagar och regler sätts upp som brandväggar mot politisk styrning och ekonomisk resurshushållning. För detta otillfredsställande förhållande finns ett politiskt ansvar kommunalt, men det finns även en statlig ansvarsdel. Mot bakgrund av att det är med Räddningsverkets stöd som denna kultur har kunnat utvecklas och fortleva, krävs nu både samverkan och ett målmedvetet arbete för att kunna bryta detta invanda mönster. Noteras kan att det fortfarande är svårare för kvinnor än män att få anställning inom räddningstjänsterna.

För att skapa en stark räddningstjänst utifrån kommuninnevånarnas behov krävs en integrering med kommunens övriga verksamhet. Förnyade krav på samverkan mellan kommuners räddningstjänster kommer också att ställas. Förändras inte styrmedlen kan dock denna samverkan göra verksamheten än mer svårstyrd. Jag ifrågasätter om Räddningsverket i dess nuvarande form kan bedriva det nödvändiga förändringsarbetet.

Min fråga till försvarsminister Björn von Sydow är:

Har regeringen vidtagit några åtgärder så att politisk styrning av räddningstjänsten ej hindras av Räddningsverket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-16 Anmäld: 1999-11-23 Besvarad: 1999-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-24)