räddningstjänsten på flygplatserna under nyårsnatten

Skriftlig fråga 1999/2000:359 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 9 december

Fråga 1999/2000:359

av Amanda Agestav (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om räddningstjänsten på flygplatserna under nyårsnatten

Luftfartsverket har ansvar för brand och räddningstjänster vid sina flygplatser i fred och krig. Luftfartsverket har dock inga egna anställda flygplatsbrandmän. Flygplatsräddningstjänsten består av civilpliktiga. De anställda som finns på flygplatsernas räddningstjänster är flygplatsbrandchefer samt insatsledare. Detta gör att ansvaret för räddningstjänsten vid 16 av Sveriges största flygplatser vilar på de civilpliktiga.

Utbildningen av flygplatsbrandmän som bedrivs av Luftfartsverket är attraktiv. Många totalförsvarspliktiga söker sig till denna utbildning. Det innebär inte några större svårigheter för Luftfartsverket att rekrytera tillräckligt med personal för att klara säkerhetskraven på flygplatserna.

Civilpliktig personal får inte användas som beredskap i fredstid utan får enbart nyttjas under höjd beredskap. Det krävs dessutom kvalificerad arbetsledning för att nyttja pliktpersonalen för incidenter.

Luftfartsverket planerar att utbilda dvs. ha i beredskap runt 140 flygplatsbrandmän under nyårsaftonskvällen den 31 december 1999. Detta trots att en del flygplatser är stängda den natten, exempelvis i Norrköping.

Avser ministern vidta åtgärder mot att ansvaret för räddningstjänsten på flygplatserna under nyårsnatten läggs på de civilpliktiga?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-12-10 Anmäld: 1999-12-14 Besvarad: 1999-12-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-21)