räddningsinsatser i Västsverige

Skriftlig fråga 1998/99:867 av René, Inger (m)

René, Inger (m)
Fråga 1998/99:867 av Inger René (m) till försvarsministern om räddningsinsatser i Västsverige

den 23 augusti

 

Den kraftiga branden ombord på Prinsesse Ragnhild kunde ha blivit en katastrof - över tusen passagerare fick gå i livbåtar och flottar - men kompetenta räddningsinsatser och gynnsamma väderförhållanden förhindrade en tragedi.

Kompetens hos räddningstjänsten till sjöss kommer avsevärt att försämras om ÖB:s planer av nedläggning av helikopterdivisionen på Säve genomförs.

Göteborg är Nordens största hamn och totalt sett görs 70 % av anlöpen till svenska hamnar på västkusten. Stora volymer miljöfarligt gods transporteras till den petrokemiska industrin i Göteborg, Stenungsund och Brofjorden.

Snabba utryckningsinsatser som utan tidsfördröjning når nödställda är det som kan bli avgörande för att förhindra en katastrof.

 

Vilka åtgärder avser försvarsministern vidta för att bibehålla en fortsatt effektiv beredskap för räddningsinsatser i Västsverige?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-08-23 Besvarad: 1999-08-31 Anmäld: 1999-09-14
Svar på skriftlig fråga