räddningshelikoptrar i Blekinge

Skriftlig fråga 1999/2000:567 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 16 februari

Fråga 1999/2000:567

av Johnny Gylling (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om räddningshelikoptrar i Blekinge

Text-TV meddelade i dag att räddningshelikoptrarna i Östersund och Luleå står stilla sedan delar av besättningarna har sjukskrivit sig, bl.a. till följd av oro för de framtida förändringarna inom försvaret. Helikoptern i Sundsvall har därför flyttats till Umeå för att flyg- och sjöräddningen ska kunna fungera. Om sjukskrivningarna fortsätter måste man kanske omplacera personal och helikoptrar från Berga eller Ronneby. Flygverksamheten vid F 21 i Luleå och F 4 i Östersund minskade i går på grund av att räddningshelikoptrarna stod stilla.

Nyligen försökte jag ställa en interpellation till försvarsministern med anledning av oklarheter i liggande försvarsproposition. Det gällde både kustartilleriets miljöförutsättningar men också situationen för räddningshelikoptrarna i Blekinge. Av propositionen framgår inte konsekvenserna av Göta Helikopterbataljons nedläggning. Försvarsministern ville inte besvara interpellationen med hänvisning till att propositionen ska behandlas i riksdagen den 29 mars.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att utröna vilka konsekvenser en nedläggning av Göta Helikopterbataljon kommer att få för marinens övningsverksamhet i Blekinge, sjöräddningen i södra Östersjön samt sjuktransporterna åt landstinget Blekinge?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-02-17 Anmäld: 2000-02-22 Besvarad: 2000-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-02-22)