Räddande av de småskaliga vattenkraftverken

Skriftlig fråga 2015/16:124 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har enligt tidningsuppgifter stoppat öppnandet av nya tillsynsärenden för småskalig vattenkraft, vilket är mycket bra, men för de ärenden som redan är öppnade tänker de fortsätta som vanligt. Enligt min mening borde man även stoppa de pågående ärendena tills man har bestämt sig hur arbetet ska gå vidare. Den småskaliga vattenkraften är viktig för landsbygden, och det är viktigt att vi verkligen tar ett omtag i dessa frågor så att inte dessa vattenkraftverk raseras och läggs ned.

Om länsstyrelsen väljer att stoppa nya ärenden borde den även göra halt på de ärenden som redan pågår. Jag är övertygad om att det finns en bred majoritet i Sveriges riksdag för att se över lagar och regler så att de småskaliga vattenkraftverken kan fortsätta på den svenska landsbygden. Självklart måste man behandla alla småskaliga vattenkraftverk lika. Har man tillfälligt stoppat skapande av nya ärenden borde man även stoppa de gamla ärendena medan en utredning om de småskaliga vattenkraftverkens framtid pågår. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

 

Är klimat- och miljöministern beredd att ta initiativ till att se över situationen för de småskaliga vattenkraftverken? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-09 Överlämnad: 2015-10-10 Anmäld: 2015-10-13 Svarsdatum: 2015-10-21 Sista svarsdatum: 2015-10-21
Svar på skriftlig fråga