Pyroteknik

Skriftlig fråga 2013/14:543 av Bråkenhielm, Catharina (S)

Bråkenhielm, Catharina (S)

den 1 april

Fråga

2013/14:543 Pyroteknik

av Catharina Bråkenhielm (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Fyrverkerier och smällare används fortfarande vårdslöst av privatpersoner trots skärpta regler. Många människor och djur blir utsatta och stressade av att dessa bestämmelser inte efterlevs. Att få fyrverkerier att bli mer kontrollerade och använda vid väldigt speciella tillfällen är inget uttryck för illvilja utan bara sunt förnuft. Det finns så många andra uttryck för glädje att ta till.

Lägger man därtill den pyroteknik som används vid idrottsevenemang och då speciellt fotbolls- och ishockeymatcher ser man vad detta kan ställa till. Nu var det annat som gjorde att en människa fick sätta livet till i samband med idrott häromdagen, men det är bara en tidsfråga innan en hel åskådarläktare fattar eld. Följderna av en sådan händelse kan vi bara föreställa oss, och tanken svindlar.

Pyrotekniska pjäser hanteras ofta vid tillfällen då mycket folk samlas och i samband med att man förtärt alkohol. Detta är en mycket olycklig kombination, då man med sämre omdöme många gånger utsätter sig själv och andra människor för fara. Många är också de skador som rapporteras från våra sjukhus och brandmyndigheter. Vår miljö påverkas dessutom negativt av att fyrverkeriernas kemikaliska innehåll sprids ut i naturen.

Jag är medveten om att kommunerna är huvudansvariga för detta, men uppenbarligen hjälper inte det.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder vill försvarsministern vidta för att komma till rätta med missbruket av pyrotekniken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-01 Anmäld: 2014-04-01 Besvarad: 2014-04-09 Svar anmält: 2014-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-09)