Punktskatteenheten i Ludvika

Skriftlig fråga 2009/10:894 av Runeson, Carin (s)

Runeson, Carin (s)

den 11 juni

Fråga

2009/10:894 Punktskatteenheten i Ludvika

av Carin Runeson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sedan drygt tio år tillbaka har punktskatteenheten funnits i Ludvika, dit den lokaliserades som ersättning för bland annat nedläggningen av gruvverksamheten i Grängesberg i Ludvika kommun. Punktskatteenheten är välfungerande och personalen besitter en mycket hög kompetens. Totalt omfattar den väletablerade verksamheten ett åttiotal anställda. Nu finns en intern utredning inom Skatteverket som föreslår att 13,5 tjänster skall flyttas från kontoret i Ludvika till Solna, kvalificerade tjänster som om förslaget blir verklighet medför en kompetensmässig försvagning av punktskatteenheten i Ludvika. Att centralisera statlig verksamhet till storstadsregionernas förmån borde inte överensstämma med regionalpolitiska ambitioner. Detta särskilt som bedömningen är att punktskatteenheten i Ludvika klarat sin kompetensförsörjning på ett utmärkt sätt. I Stockholmsregionen har man däremot haft problem med att såväl rekrytera som behålla personal. Verksamhetsmässigt finns inga invändningar mot kvaliteten i det arbete som punktskatteenheten i Ludvika utför. Därför kan det heller inte vara rimligt att flytta arbetstillfällen från Ludvika till Solna. Att de föreslagna neddragningarna till viss del kan komma att kompenseras av att 5,5 tjänster eventuellt flyttas till Ludvika försvarar på intet sätt den planerade omflyttningen till Solna. Det är dessutom anmärkningsvärt att successivt försvaga en väl fungerande verksamhet, som tillkommit genom ett medvetet politiskt beslut.

Kommer ministern att vidta några åtgärder för att de föreslagna neddragningarna vid punktskatteenheten i Ludvika inte ska genomföras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-11 Anmäld: 2010-06-14 Besvarad: 2010-06-16 Svar anmält: 2010-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-16)