PTS rekommendation om fastighetsboxar

Skriftlig fråga 2006/07:1340 av Hamilton, Carl B (fp)

Hamilton, Carl B (fp)

den 8 juni

Fråga

2006/07:1340 PTS rekommendation om fastighetsboxar

av Carl B Hamilton (fp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Enligt en debattartikel i DN den 26 maj 2007 rekommenderar Post- och telestyrelsen två miljoner hushåll senast 2011 att hämta sin post i fastighetsboxar i stället för i brevinkastet i dörren till en extra kostnad, enligt Posten, om 1,4 miljarder kronor enbart gällande ombyggnad av fastigheter. Enligt artikelförfattarna – Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna – kommer dock slutnotan för ombyggnaderna av olika skäl att sluta på betydligt högre belopp. Det är en företagsekonomisk engångskostnad som i sista hand landar på hyran och avgiften till bostadsrättsföreningen. Vinsten tillfaller Posten i form av lägre kostnader – en företagsekonomisk årlig vinst.

Ägaren till Posten – staten – bör ha ett samhällsekonomiskt perspektiv på sin verksamhet, och i detta fall Postens agerande. Det innebär att kalkylen och beslutet om boxtvång bör inkludera den samhällsekonomiska merkostnaden för de boende i form av sämre service. I den kostanden inkluderas till exempel gamla fastigheters kulturella värden som går förlorade när pietetsfullt utformade entréer ska byggas om, trängsel som gör att brandskyddet i entréerna blir sämre som utrymningsvägar, problem för äldre och funktionshindrade personer som inte själva kan hämta sin post – varför ska de drabbas av att fullt friska vältränade brevbärare ska slippa gå i trappor?

Har statsrådet som varande representant för Postens ägare tagit hänsyn till den samhällsekonomiska merkostnaden jämfört med den företagsekonomiska kalkylen för de boende på grund av PTS och Postens krav på fastighetsboxar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-08 Anmäld: 2007-06-08 Svar anmält: 2007-06-20 Besvarad: 2007-06-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-20)