PTS möjligheter att bedriva tillsyn och reglera telekommarknaden i Sverige

Skriftlig fråga 2009/10:997 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 20 augusti

Fråga

2009/10:997 PTS möjligheter att bedriva tillsyn och reglera telekommarknaden i Sverige

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I Sverige beslutades tidigt om avreglering av telekommarknaden. Detta föranledde att monopolet bröts och att marknaden öppnades för fler aktörer. I dag har Sverige flera mobiloperatörer och ett stort antal bredbandsleverantörer. Den grundläggande infrastrukturen för Internet- och mobiltrafik utgörs av kopparnätet, fibernätet och mobilnäten. Under dessa förutsättningar har marknaden präglats av konkurrens och valmöjlighet, vilket varit till fördel för de svenska konsumenterna.

PTS (Post- och telestyrelsen) är myndigheten för bevakning av elektronisk kommunikation och post i Sverige. Kammarrätten har i en rad domslut underkänt PTS regleringar av koppar‑, fiber- och mobilnäten. Det råder följaktligen nu stor osäkerhet för alla de tre infrastrukturer som utgör grunden för telekommunikation i Sverige. Den stränga domstolspraxis kammarrätten utvecklat har minskat tillförlitligheten till PTS regleringsbeslut. Eftersom internationella företag föredrar att investera i länder med stabila spelregler riskerar Sverige att förlora såväl ett stort antal investerare som den konkurrens som varit så gynnsam för konsumenterna.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stärka PTS möjligheter att bedriva tillsyn och reglera telekommarknaden i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-08-20 Besvarad: 2010-09-02 Anmäld: 2010-10-04 Svar anmält: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-02)