Psykosocialt stöd vid cancer

Skriftlig fråga 2019/20:430 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Stat, region och kommun har alla samma uppdragsgivare gällande vården – patienten. Det finns områden inom cancervården där behoven av nationell samordning är omfattande för att kunna säkerställa jämlik vård för patienten. Det handlar bland annat om kvalificerad eftervård, rehabilitering och psykosocialt stöd. Det handlar om att ge konkret stöd till de barn, föräldrar och syskon som drabbats hårt av en nära anhörigs cancersjukdom och lider av till exempel psykisk ohälsa i form av ångest och depressioner.

Moderaterna driver sedan länge förslaget att regeringen ska se till att barn med cancer och deras anhöriga erbjuds en rehabiliteringsplan och psykosocialt stöd. Vi prioriterar i vårt alternativ till regeringens förslag till statsbudget en fördubbling av stödet till barncancervården. Därtill föreslår vi en ökning av den totala satsningen på cancervården med 560 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Totalt omfattar vår satsning således 1 050 miljoner kronor på cancervården.

Moderaterna har i många år föreslagit att det ska tas fram en ny uppdaterad nationell cancerstrategi i syfte att stärka den långsiktiga medicinska vården och forskningen gällande cancersjukdomar och prioritera att korta köerna inom cancervården. Sverige har goda möjligheter att ha en medicinskt världsledande cancersjukvård utan långa vårdköer. Dessa möjligheter, inte minst rehabilitering och psykosocialt stöd till de närmast anhöriga, måste emellertid tas till vara på ett mycket bättre och mer metodiskt och strukturerat sätt än i dag. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka nya konkreta nationella åtgärder avser socialministern att ta initiativ till och genomföra så att fler som drabbats av cancer såväl som deras närmast anhöriga ska få rehabilitering och psykosocialt stöd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-15 Överlämnad: 2019-11-17 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga