psykiskt funktionshindrade

Skriftlig fråga 1997/98:729 av Frisk, Helena (s)

Frisk, Helena (s)
Fråga 1997/98:729 av Helena Frisk (s) till socialministern om psykiskt funktionshindrade

Rätten till ett värdigt liv är något som borde vara alla människor förunnat. När psykädelreformen genomfördes så var ju det en av grundtankarna. Att även psykiskt funktionshindrade människor skulle få möjlighet till ett värdigt liv, med bl.a. eget boende. Naturligtvis med stöd och hjälp från samhället. En bra och nödvändig reform tycker de allra flesta. Nu har reformen varit i kraft under en tid och hur har det nu gått? I många kommuner har det fungerat förhållandevis bra, men ett antal problem kvarstår. Problem som måste lösas. Förtvivlade anhöriga menar att de inte får det stöd av samhället som utlovades vid reformens införande. De anhöriga tvingas ta på sig det ansvar som samhället egentligen borde ta och många orkar snart inte längre. Det finns också de psykiskt sjuka människor som inte klarat av den stora förändring som det innebar när man flyttade ut från den trygga institutionen, till ett eget boende, och flera av dessa är i dag hemlösa. De här signalerna oroar och måste tas på allvar.

Jag vill därför fråga socialminister Margot Wallström vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att förbättra de anhörigas situation och förutsättningarna för de psykiskt funktionshindrade att klara ett liv utanför institutionen.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-05-14 Anmäld: 1998-05-18 Besvarad: 1998-05-20
Svar på skriftlig fråga