psykiskt funktionshindrade missbrukare

Skriftlig fråga 1999/2000:651 av Olsson, Rolf (v)

Olsson, Rolf (v)

den 2 mars

Fråga 1999/2000:651

av Rolf Olsson (v) till socialminister Lars Engqvist om psykiskt funktionshindrade missbrukare

Utvärderingen av 1995 års psykiatrireform, som kom förra året, visade bl.a. på att psykiskt funktionshindrade personer med missbruksproblem är en utsatt grupp i samhället. De har oftast ett omfattande behov av samtidigt och samlat stöd. I påfallande många fall brister det i dessa hänseenden. Samverkan, där socialtjänst och psykiatri tar ett gemensamt och formaliserat ansvar saknas ofta för denna grupp och heltäckande kombinationer av omsorgs- och vårdarbete försvåras därmed.

Påfallande ofta saknas särskilda överenskommelser där t.ex. det ekonomiska ansvaret för respektive huvudman klargörs. Just denna brist på heltäckande planering och samordnat ansvar för vårdinsatser och fördelning av kostnader leder i åtskilliga fall till att aldrig så ambitiösa enskilda insatser kring boende, behandling eller sysselsättning inte leder till några varaktiga och uthålliga förändringar för den enskilde.

Min fråga till socialministern är:

Kommer regeringen att vidta några åtgärder för att förbättra situationen för de psykiskt funktionshindrade missbrukarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-03 Anmäld: 2000-03-07 Besvarad: 2000-03-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-15)