Psykiska problem hos unga kvinnor

Skriftlig fråga 2005/06:499 av Schyman, Gudrun (-)

Schyman, Gudrun (-)

den 30 november

Fråga 2005/06:499 av Gudrun Schyman (-) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Psykiska problem hos unga kvinnor

Antalet unga kvinnor som förtidspensionerats har ökat explosionsartat. Den procentuella ökningen är störst bland kvinnor under 30 år (från 1 942 till 25 238). Hela ökningen är kopplad till diagnosen psykiska besvär, som utgör 70 % för den totala åldersgruppen.

En trolig förklaring till ökningen finns i det faktum att kvinnor fortfarande har huvudansvar för det obetalda arbetet, samtidigt som det är en allt tuffare konkurrens på arbetsmarknaden. Kvinnor mals sönder när man ska vara på jobbet som om man inte har familj och ha en familj som fungerar som om man inte hade ett jobb.

Min fråga till statsrådet är:

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att klarlägga de komplexa och samverkande faktorer som leder fram till kvinnors psykiska problem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-30 Anmäld: 2005-11-30 Besvarad: 2005-12-06 Svar anmält: 2005-12-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-06)