psykisk vård av barn och ungdom

Skriftlig fråga 2002/03:901 av Särnblad Stoors, Anneli (s)

Särnblad Stoors, Anneli (s)

den 9 maj

Fråga 2002/03:901

av Anneli Särnblad Stoors (s) till socialminister Lars Engqvist om psykisk vård av barn och ungdom

Barn och ungdomar mår i Sverige generellt sett bra.

Men vi har under en längre tid sett tecken som tyder på att det psykiska hälsoläget försämrats. Under 1990-talet var ökningen stor.

Ser man på de olika landstingens prioriteringar, så skiljer de sig i denna fråga.

I vissa landsting får de unga snabbt hjälp medan det i andra landsting är oacceptabelt långa väntetider

Avser ministern att vidta några åtgärder så att alla barn och unga får den hjälp de behöver oavsett var de bor i landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-09 Anmäld: 2003-05-09 Svar anmält: 2003-05-14 Besvarad: 2003-05-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-14)